Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş, Afyonkarahisar’ın depreme ne kadar hazır olup olmadığıyla ilgili mühendis, mimar ve birçok uzmanla bire bir görüştüklerini ifade etti.

 Başkan Karataş, “Afyonkarahisar’da ehliyet ve liyakat sahibi uzmanlar tarafından planlanarak uygulamaya alınacak ‘’Afet Müdahale Planı, Afet Risk Yönetim Modeli, Acil Toplanma Alanları ve Arama Kurtarma Koordinasyonu’’ konularında mutlaka ciddi bir hazırlık içerisine girilmesi gerekmektedir” dedi .

Afyonkarahisar’da hali hazırda 9 diri fay hattının bulunduğunu ve depremle ilgili önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini ifade eden Karataş açıklamasına şöyle devam etti;

‘’Ülkemiz yaşadığımız büyük bir afetin sonrasında çok büyük kayıplar verdi. Deprem, yeryüzünün bir gerçeği olduğu gibi fay kuşağında bulunan ve dönem dönem büyük depremler yaşayan, acı kayıplar veren Afyonkarahisar’ın da bir gerçeğidir. Şehrimizin özellikle deprem başta olmak üzere doğal afetlere ne kadar hazırlıklı olduğu ile ilgili mühendis, mimar ve birçok uzmanla bire bir görüştük. Hali hazırda 9 diri fay hattının bulunduğu Afyonkarahisar’ın depremle ilgili önlemleri bir an önce alması kaçınılmazdır. Ancak maalesef görüyoruz ki şehrimizi yıllardır yöneten iradenin depremle ilgili öncelikle alınması gereken önlemler bir tarafa zemin açısından Afyonkarahisar’ın en tehlikeli bölgelerinden birisi olarak ifade edilen ve sınırları içerisinde ‘’Devlet Hastanesi’’  başta olmak üzere birçok kamu kurumunun bulunduğu Uydukent’te dahi çok katlı yapılaşmalara ruhsat verdiğine şahit olduk. Afyonkarahisar’da Ehliyet ve liyakat sahibi uzmanlar tarafından planlanarak uygulamaya alınacak ‘’Afet Müdahale Planı, Afet Risk Yönetim Modeli, Acil Toplanma Alanları ve Arama Kurtarma Koordinasyonu’’ konularında mutlaka ciddi bir hazırlık içerisine girilmesi gerekmektedir. Yerleşim alanlarında deprem zararlarının azaltılması, öncelikle yapıların depreme dayanıklı olarak tasarlanması ve inşa edilmesi ile mümkündür. Yapılacak binaların deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanması ve inşa edilmesi için tüm bu süreçlerin etkin bir şekilde denetime tabi tutulması gerekmektedir. Yapı denetimlerinin formaliteden ibaret olmaması kurallara mutlaka uyulması sağlanmalıdır. Ayrıca deprem mevzuatının değişime uğraması, yapı imalatı yöntem ve teknolojilerinde yaşanan gelişimler ve bina kullanım ömrü sınırlaması gibi sebeplerle mevcut yapı stokunun analiz edilmesi gerekmektedir. Gerekiyorsa mevcut yapıların depreme karşı dayanıklılığının artırılması için gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılması, yapılamıyorsa yapıların yenilenmesi sağlanmalıdır. Afet sonrası için Acil durum ekiplerinin yeterliliği gözden geçirilmeli, ekiplerin sürekli eğitimi ve bu ekiplerin müdahale için hazır bulundurulması, deprem sırasında ve sonrasında yapılacak iletişim, kurtarma ve yardım çalışmalarına yönelik hazırlıkların ivedilikle yapılması büyük bir önem taşımaktadır. Saadet Partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz; Şehri yönetenlerin bir an önce güncel tartışmaları bir kenara bırakarak bu gerçeği öncelikle kabul etmesi ve olası bir afete karşı gerekli önlemleri gerekirse toplumun tüm kesimlerini dinleyerek uygulaması gerekmektedir. Şimdi hep birlikte yaraları sarma ve yaşadıklarımızdan büyük bir ders alma zamanı!’’