Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

 

Maaşlı çalışanları olan işletmelerde aylık maaşların yanında ek ödemelerin de hatasız olarak hesaplanması gerekir. Gerekli kurumlara doğru bilgi verilmesi ve çalışanların mağdur edilmemesi için bordro programları kullanmanın ehemmiyeti büyüktür. Bordro programı, bordro süreçlerinin hızlanmasına ve hata payının sıfıra inmesine yardım eder. Manuel olarak hazırlanan bordro çalışmaları personellerin gücünü ve zamanını oldukça alır. Ancak bordro programları sayesinde çalışanlar kendi üzerlerine düşen iş yükünün bir kısmından sıyrılır. Kendilerini diğer işlere yönlendirerek verimlilik düzeyini artırırlar. Bordro programları, personellerin vakitten tasarruf etmesini sağlamasının yanı sıra hatalı raporlama riskini en az seviyeye indirir. Bordro yazılımının kullanılmasıyla gereksinimlerin kolayca elde edilmesi de sağlanır. Çalışanların bordro ihtiyaçlarını, kesintilerini, izinlerini, hak edişlerini ve diğer ayrıntılarını bordro programı sayesinde raporlayabilirsiniz. Personellerin işe başlama ve işten ayrılma gibi bilgilerini takip edebilmenize yarayan program ile gerekli düzenlemeler yapılabilir. Aylık ve yıllık şeklinde raporlanabilen bordrolar, program sayesinde hatasız olarak oluşturulur. Farklı çalışma birimleri arasında organizasyon sağlanmasına yardım etmesi, daha tertipli bir ortam hazırlar.

Bordro programı kullanmanın avantajları nelerdir?  

Bordro süreçleri planlanırken birçok değişken için ayrı programlardan yararlanmak gerekebilir. Ancak bordro programı, tek bir program ile bordrolama işlemlerini halledebilmenizi sağlar. Bordro programı, bordrolama faaliyetleri sırasında oluşması muhtemel hata oranını minimum düzeye indirebilecek bir yazılımla tasarlanır. Firma içinde ayrışan birimlerin arasındaki iletişimin daha sağlıklı yapılabilmesine fırsat tanır. İnsan kaynakları ve muhasebe departmanları arasında doğru bilgilendirme yapılarak düzen kolay biçimde sağlanabilir. Firmada çalışan bütün bireylerin hak takibini yaptığı için personellerin herhangi bir hak kaybı olmamasını sağlayarak mağduriyetleri ortadan kaldırır. Vergilendirme, izinli olunan günler, mesai ücretleri gibi farklı veriler bordro programı ile kolaylıkla takip edilir. İşletmede çalışmaya yeni başlayan personelin ya da işten ayrılan çalışanın takibi de program aracılığıyla kolayca yapılır. Tüm çalışanların bilgilerinin saklanması, taramasının yapılması veya bilgi düzenlemesi bordro programlarıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca bordro programlarının sahip olduğu arşiv sistemleri vardır. Bu sistemler sayesinde geçmişe dönük bordrolar gönül rahatlığıyla depolanabilir. İhtiyaç duyulduğu taktirde ilgili bordrolara ulaşmak oldukça kolay bir işlem haline dönüşür.