Milletvekili Köksal, Afyon’da eğitimde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Afyonkarahisar'da eğitimde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 3 ayrı soru önergesi verdi.


KOCATEPE ORTAOKULUNDA ÖZEL SINIF OLUŞTURULDU MU?
Bakan Özer'e Afyonkarahisar merkezde bulunan Kocatepe Ortaokulunda özel seviye sınıfı oluşturulup oluşturulmadığını soran Milletvekili Köksal, "Afyonkarahisar merkezde bulunan Kocatepe Ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerinin deneme sınavı yapılarak alınan puanlara göre özel seviye sınıfı oluşturulduğu iddiaları bakanlığınızca araştırılmış mıdır?  Özel seviye sınıfında bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğunun 390 puan üzerinde puan aldıkları diğer 5. sınıf şubelerinde okuyan öğrencilerin çoğunluğunun 390 puanın altında puanlar aldıkları iddiaları doğru mudur? Bakanlığınızca özel seviye sınıfları uygulamasını doğru buluyor musunuz? Öğrencilere torpille, deneme sınav sonuçları ile vb. kriterlerle özel sınıflar açılması hakka, hukuka, hakkaniyete uygun mudur?" ifadelerini kullandı.


TAŞIMALI EĞİTİMDE SERVİS ARAÇLARI YETERİNCE DENETLENİYOR MU?
Milletvekili Köksal, Bakan Özer'in cevaplaması istemiyle verdiği bir diğer soru önergesinde ise, köy okullarının kapatılmasıyla beraber köylerde yaşayan öğrencilerin taşımalı eğitimle eğitim-öğretim hayatına devam etmesinin arttığını söyleyerek, "Taşımalı eğitimin yaygınlaşması ile beraber eğitim-öğretimdeki sıkıntılar artmış özellikle öğrencilerin sabah çok erken saatlerde yola çıkması, akşam geç saatlerde evlerine ulaşması yollarda öğrencileri taşıyan araçların kaza yapması yaşanan sıkıntılardan en belirgin olanlarıdır. Öğrencileri taşıyacak olan servislerin yeterince denetlenip denetlenmediği, taşıma ihalesini alanların gerekli şartlara ve kurallara uyup uymadığı, öğrencilerin ve velilerin taşımalı eğitimde yaşadıkları sıkıntıların başında yer almaktadır." dedi.


TAŞIMALI EĞİTİMDE ŞARTNAMEDE YER ALMAYAN ARAÇLARLA MI ÖĞRENCİ TAŞINIYOR?
Milletvekili Köksal, taşımalı eğitimle ilgili yaşanan sorunları detaylarıyla gündeme getirdiği önergesinde Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:
"Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesi'nde Arızlar, Dodurga, Ülfeciler, Başkuyucak ve Odaköy’de taşıma ihalesini alan kişi ya da firmaların şartnamede belirtilen araç özelliklerine ve taşıma şartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilmiş midir? Şartnamede belirtilen araçlar dışında şartnamede yer almayan araçlarla öğrencilere taşıma yapıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bu araçların öğrenci taşımaya uygun olup olmadığı denetlenmiş midir? Köy ve kasabalardan il ve ilçe merkezlerine öğrenci taşıyan servis araçlarının uygunluk denetimi yapılmakta mıdır? Bu denetimler ne kadar aralıklarla yapılmaktadır? Geçtiğimiz yıl Afyonkarahisar ili İscehisar İlçesi'nde yaşanan kazada beş öğrencimiz yaşamını kaybetmiş ve taşıma yapan aracın teknik donanımının taşıma işine uygun olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu ve buna benzer kazaların tekrar yaşanmaması için hangi tedbirler alınmıştır?"


KANTİNCİLER YÜKSEK KİRA ARTIŞINDAN DERTLİ
Milletvekili Köksal, bir diğer soru önergesinde ise, "Bakanlığınıza bağlı okullarda kantin kira bedeli ilk yıl ihale bedeli olarak Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Ancak 2. ve izleyen yıllarda ise kira bedelleri TÜİK tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranında artırılmaktadır. 2022 Tüketici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamada da görüleceği üzere 59.91’dir. Okullar bu yönetmelik gereği artışı bu yıl için 59.91 olarak uygulamaktadır. Ekonomik krizin yaşandığı birçok işletmenin battığı zamlarla vatandaşların en temel ihtiyaçlarını bile alamaz hale geldiği bu dönemde üstelikte öğrencilerin beslenmesinin ne kadar önemli olduğu ortadayken kantincilere uygulanan bu zam hakkaniyete uygun mudur? Kira artışları bile kanunla %25 olarak sınırlanmışken kantincilere bu kadar yüksek artış öngören yönetmeliğin değişimi konusunda bakanlıkça bir çalışmanız var mıdır? Okul kantincileri pandemi döneminde bile kaderine terk edilmişken şimdi de yüksek kira artışları ile bir darbe daha vurmak neden?" şeklinde konuştu.