Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, sağlık çalışanlarının sıkıntılarının giderilmesi ve ülkedeki gerçek işsizlik rakamının tespit edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na “Meclis Araştırması” açılması için iki ayrı önerge verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve TÜİK ile İŞKUR rakamları arasındaki işsiz sayılarındaki tezat ve karmaşanın giderilmesi ile mevcut işsizliğin çözümü için alınması gereken önlemlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na “Meclis Araştırması Açılması” için 2 ayrı önerge verdi.
BÖYLE GİDERSE TÜRKİYE’DE DOKTOR VE SAĞLIK ÇALIŞANI SIKINTISI YAŞANACAK Sağlık çalışanlarının pandeminin gerçek kahramanları olduğunun önemle altını çizen Milletvekili Köksal, “Sağlık çalışanlarının her fırsatta hakları ödenmez diyen iktidar ne yazık ki gerçekte haklarını ödememektedir. Sağlık çalışanları saatlerce çalışmakta, sağlığını riske atmakta bazen bu yüzden hastalanmakta ve ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Öte yandan iktidar tarafından sürekli itibarsızlaştırılmaya çalışılan sağlıkta şiddete ses çıkarılmayan ülkemizde sağlık emekçileri şiddete maruz kalabilmekte hatta bazen canını kaybetmektedir. Verilen cezaların yetersizliği, sağlık çalışanlarına iktidar tarafından yeterince değer verilmemesi, maaşlarının hak ettiğinden daha az olması emeklerinin karşılığını alamamaları nedeniyle yüzlerce doktor, hemşire ve sağlık çalışanı istifa etmekte birçoğu yurtdışına gidip orada çalışmaya başlamaktadır. Sorunlarına çözüm bulunmazsa bu şekilde devam ettiği takdirde ülkemizde ciddi manada doktor ve sağlık çalışanı sıkıntısı çekileceği aşikardır.” dedi.
HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ ALAMIYORLAR Tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların tespiti, çözüm yollarının araştırılması amacıyla “Meclis Araştırması” açılmasını talep eden Köksal, “Sağlık çalışanları özellikle pandemide canlarını hiçe sayarak halk sağlığı için fedakarca çalışmaktadırlar. Ancak görevlerini yaparken şiddete maruz kalmakta, bazen hayatlarından olmaktadırlar. Yine sağlık çalışanlarının yaptığı işin karşılığında hak ettikleri ücreti alamamaları, her geçen gün itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı da görünen bir gerçektir. Doktorların, hemşirelerin, ebelerin, sağlık teknisyenlerinin, anestezi teknikerlerinin, paramedik çalışanlarının, acil tıp teknisyenlerinin, tıbbî sekreterlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların tespiti, çözüm yollarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır.” şeklinde konuştu.
İŞSİZLİKLE İLGİLİ TÜİK’İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARLA İŞKUR’DAKİ VERİLER ÇELİŞİYOR! İşsizliğin Türkiye yaşanılan en büyük sorunlardan biri olduğunun önemle altını çizen Milletvekili Burcu Köksal, “Yıllardır iktidar tarafından somut çözüm önerilerinin ortaya konmadığı için sürekli artan işsizlikten en çok 15-24 yaş arası gençler ve genç kadınlar etkilenmektedir. İşsizlikle ilgili TÜİK’in açıkladığı rakamlarla İŞKUR’daki veriler çelişmektedir. İşsizliğin azalmadığı tersine sürekli arttığı bir gerçektir. Bazı vatandaşlarımızın çalışabileceği ve işe ihtiyacı olduğu halde iş bulma ümidi olmadığı için herhangi bir yere müracaat etmediği de aşikardır. Hal böyle olunca gerçek işsiz sayısının tespit edilmesi ve gelecekte bu sayının artmaması için neler yapılabileceği, istihdam konusunda yapılması gerekenler ortaya konmalı, işsizliğin çözümü için somut öneriler sunulmalıdır.” diye konuştu.
GERÇEK İŞSİZ SAYISI KAÇ? TÜİK ve İŞKUR rakamları arasındaki işsiz sayılarındaki tezat ve karmaşanın giderilmesi gerçek işsiz sayısının belirlenmesi, işsizlik artışının önlenmesi ve mevcut işsizliğin çözümü için “Meclis Araştırması” açılmasını talep eden Köksal, "TÜİK 2021 yılı kasım ayında işsizlik sayısını 3 milyon 777 bin olarak açıklamıştır. Ancak İŞKUR verilerinin TÜİK’in açıkladığı verilerden yaklaşık 3 kat fazla olduğu gözlenmektedir. İşsizliğin her geçen gün arttığı ülkemizde TÜİK ve İŞKUR rakamları arasındaki işsiz sayılarındaki tezat ve karmaşanın giderilmesi gerçek işsiz sayısının belirlenmesi, işsizlik artışının önlenmesi ve mevcut işsizliğin çözümü için alınması gereken önlemlerin araştırılması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır.” dedi.