Reklam

YÜNTAŞ YENİDEN İHALEYE ÇIKTI

YÜNTAŞ GAYRİMENKULU YENİDEN İHALEYE ÇIKTI

YÜNTAŞ YENİDEN İHALEYE ÇIKTI

YÜNTAŞ GAYRİMENKULU YENİDEN İHALEYE ÇIKTI

YÜNTAŞ YENİDEN İHALEYE ÇIKTI
14 Eylül 2018 - 18:34 - Güncelleme: 15 Eylül 2018 - 10:16


Mülkiyeti, Afyonkarahisar Belediye Şirketi Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne ait satılık gayrimenkul için yeniden ihaleye çıkıldı.
11 Eylül Salı günü saat 14.00’de yapılan açık artırma sırasında; ihaleye katılan tek firma olması, ihalede kamu yararı ve verilen teklifin ahde layık olmaması yüzünden ihale Yüntaş A.Ş. Yönetimi tarafından onaylanmayarak iptal edildi.
8.000.000,00 liralık muhammen bedeli ihaleye katılan tek firma Abdullah Soydan ve Müşterekleri 8.025.000,00 liralık pey sürmüştü. İhalenin onaylanmadığı tek katılımcı Abdullah Soydan ve Müştereklerine 13.09.2018 tarihinde tebliğ edildi. Aynı gün gayrimenkul için tekrar karar veren Yüntaş A.Ş. yönetimi yeni ihalenin 25 Eylül 2018 günü saat 14.30’da yapılmasına karar verdi.
İhaleye ilişkin muhammen bedelle ilgili değişikliğe gidilmezken ödeme şartlarında yeni düzenleme yapıldı. Satış ihalesinin kesinleşmesinden sonra 15 gün içinde satış bedelinin yüzde 40’ı peşin olarak alınırken kalan yüzde 60’lık bedelin 3 aylık vade içinde ödenmesine karar verildi. Daha önceki tarihlerde kalan yüzde 60 bedelin iki aylık süre içinde alınmasına karar verilmişti.
Gayrimenkul satışına ilişkin olarak yapılacak olan ilanlar yerel gazetelerde yayınlanırken ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Yüntaş A.Ş. Genel Merkezinden ayrıntılı bilgi alabilecekleri bildirildi.
Satış ihalesine ilişkin ayrıntılı bilgi için detaylar.
YÜNTAŞ AKARYAKIT GIDA İÇECEK TURİZM MERMER ELEKTRİK NAKLİYAT
SAN.TİC. A.Ş.GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat San. Tic. A.Ş. ne ait Çetinkaya Mahallesi, 638 ada, 28 parsel nolu 4.033,02-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul ve üzerinde bulunan 964,80-m2 kapalı alana sahip fabrika binası, 120,00-m2 kapalı alana sahip Sosyal Tesis açık artırma usulü ile 25/09/2018 tarihinde Selçuklu Mahallesi CaharDudayev Caddesi No:1/1 adresinde saat 14:30’da? 8.000.000,00-(sekizmilyonlira) muhammen bedel ve ? 240.000,00- (ikiyüzkırkbinlira) geçici teminat ile satılacaktır.
Şartname her gün mesai saatleri içerisinde Selçuklu Mahallesi CaharDudayev Caddesi No:1/1 adresinde görülebilir.İstekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 25/09/2018 tarihi saat 14:30’ a kadar Selçuklu Mahallesi CaharDudayev Caddesi No:1/1 adresine vermeleri gerekmektedir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
01-)Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-)Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
03-)İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-)Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-)Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-)Şartname Bedeli Makbuzu (¨50,00-)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
01-)Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-)Ticaret Sicil Belgesi
04-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-)Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-)Şartname Bedeli Makbuzu (¨50,00-)
- Şirketsatış yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.
 
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum