Reklam
Ramazan DEMİR

Ramazan DEMİR

yazıyor...
[email protected]

"TEK DÜNYA DEVLETİ" KURULDU (MU?)

08 Temmuz 2019 - 09:25

                                                                

                                      

   Dünya Birleşik Devletleri:

 

   Vatansız, dinsiz, ırksız bir ‘dünya devleti’ fikri bin yıl öncesine kadar dayanmaktadır.  Dünyada yaygın olan bu fikri,  “vatanım rûyi zemin, milletim nev-i beşer” şeklinde formatlayan taşra temsilcileri de vardır. Ancak onlar zurnanın son deliğidir. Tek dünya devleti, yeni dünya düzeni, dünya imparatorluluğu gibi kavramların sahibi olan ve dünyaya hükümran olan David Rokefeller ailesi ve diğer aileler, tüm dünyaya tek bir devlet formu verebilmeyi başardılar. Bu başarıyı yeterli bulmuyor olmalılar ki, bir zafer takı yapıp henüz altından geçmediler. Bu hükümranlığın tesis edildiğini izah için aşağıdaki birkaç açıklama yeter.

 

    Tek dünya devletinin kurulduğunu anlamak için sadece “paranın ve kadının” nerede ve nasıl istihdam edildiğine tevhidi gözlükle bakmak yeterlidir. Bu gözlüğün satıldığı bir adres yok. Kimin tevhide sadakati varsa bu gözlüğü, okuyarak, sorarak, yaşayarak, edinir. Bunu öğrenmeyen için el ile gelen düğün bayramdır.

               

     Beğeni ve arzular zinciri; moda, müzik, medya, market, imaj, marka, seküler eğitim, bütün dünyanın, tek dünya devletinin ortak paydasıdır. Bunlardan hareketle şunu söylüyoruz: Yeryüzünün yegâne iktidarı, insanların beğeni ve arzularını yönetenlerdir. Bu beğeni ve arzular yedi düvele has belirli noktalardan şırınga edildiğine göre, mesela ünlü markaları görmeniz, tek dünya devletinin tabelasını görmeniz anlamına gelir.  

 

    Uluslar arası sözleşmelerin neleri içerdiğini, kriterlerini kimlerin belirlediğini öğrenmek; tek dünya devletine giden yolların genişliğini görmeye yeter.

 

    Cihanşümul organize tuzaklar olarak tanımladığımız dünya çapında tertip edilen bütün yarışmaların, kimin sevk ve idaresinde, kimin himayesinde, kimin zihniyetinde olduğunu görmek ve öğrenmek, tek dünya devletinin organize ve amel gücünün görülmesini sağlar.

    UNESCO (uluslar arası eğitim-bilim-kültür organizasyonu) nun, nasıl kurulduğu, kimlerin aidatı ile ayakta durduğu, hangi zihniyete nasıl hizmet ettiğini, her ülkede nasıl bir komisyonla temsil edildiğini öğrenmek, tek dünya devletinin neredeyse bir dernek çatısı altında temsil edildiğini görmek demektir. Bu kadar açıklama çok bile!

 

    Kavramları tanımadan tek dünya devletinin varlığını tanımak neredeyse imkânsızdır. On dört asır önce inancımıza sirayet eden felsefeye, iki asır önce kültür ve ideoloji kavramları da eklenince, herkes elbirliği ile vatanı kurtarmak için birbirine karşı mevzilendi. Bu mevzilenme, 12 Eylül’den (öncesi de var) başlayarak devam etti ve başımıza neler geldiğini, ellili yaş ve daha üzerinde olanlar iyi bilir. 

 

   Tek dünya devletinin kavramları, şifreleri, kendini nasıl tanımladığı, dünyaya olan hükümranlığı esasen izahtan muaftır ve gün gibi açıktır. Bilge kişi;  “bir dili hayal etmek, bir yaşama biçimini hayal etmektir” diyor.  Türkiye söz konusu olunca bu dil Türkçe ve Arapçadır. Dil, zarftır; daha onun mazrufu, içeriği var… Bu içerikten mahrum olmak, tek dünya devletine biat etmektir.

 

    KAHREDEN 6K: Dünyanın tanımının, imanının altı şartı; dünyanın seyir çizgisi: Kapitalizm, Kalkınma, Kültür, Kitle, Küreselleşme, Kozmopolitizm… Bu altılı kavram ekipmanı, tek dünya devletinin, vatansız dünya vatandaşının yol haritasıdır. (Şimdi artık aşağı-yukarı herkes kozmopolit olmuştur.  Dick Hepdige)  Kozmopolitizm: Küreselleşme çukurunun dibi, tüm dünya görüşlerinin koalisyonu, tüm ithal kavramların hâsılası, dünyanın düzen bekçisi, yeryüzünün son dini,  ideolojilerin buluşma noktası, kitlenin bin bir suratıdır… Bu kavramlar; sözlükle değil, tevhidi gözlükle anlaşılır.

Not: Kavramlara ilişkin sorularınız için adres:

[email protected]

YORUMLAR

  • 0 Yorum