Reklam
Ramazan DEMİR

Ramazan DEMİR

yazıyor...
[email protected]

İDEOLOJİ: İNANAN ÇOK; BİLEN YOK!

20 Ekim 2020 - 12:13

 

 

 

     Açıklama: Bugün altıncı sayısını yazdığımız ideoloji kavramının ilk beş sayısının linkleri ve dip notları aşağıdadır. Ne kısa ne de kitap hacminde, ideoloji kavramını izah eden bir metin, sağ veya ölmüş, hiçbir yazarın ve gazetenin kayıtlarında YOK! Sadece AFYONHABER’İN kayıtlarında var. Kavramları bilmeyen Türkiye; 1960’dan beri 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz’un da niçin başına geldiğini bilemez; bilemeyenin bu ülkeden yediği içtiği içine sinmez. ///

 

     İslam dini, on kadar İslami kavram üzerine bina edilmiştir. İslami kavramlar asla yama, takas, sündürme, vekâlet, kabul etmez; başka kavramlar ile terkip-tamlama yapılamazlar. 

 

     İslami kavramların yama kabul etmeyeceğini, vahiyle gelen telaffuz şeklinin baki olduğunu, üzerlerinde tadilat yapılamayacağını bilmek, inanmak, Kuran emridir; değiştirilmesi cehalettir. Varlığı ve gaybı ancak Allah tanımlar; bunun karşı (ret) tanımını ideolojiler yapar. İnanmayan reddeder ancak; ılımlı/radikal İslam, Türk İslam’ı vs. diyerek tevhidi kavramlara ‘yama’ vurulamaz. Eğer ılımlı (yumuşak) İslam diye bir İslam varsa, her şey zıddı ile kaim olacağından, bir de ‘sert İslam’ var demektir ki; etti mi size iki tane İslam… İşte böyle; yama vurulmuş bütün İslami kavramlar, birden fazla İslam algısı oluşturmak, İslam’ı tahrif etmek içindir. Türk İslam’ı diyemeyiz! Bunun devamı, İran İslam’ı, Suudi İslam’ı, Amerikan İslam’ı diye sökün eder… İslam, bir kavme, coğrafyaya, kişiye, bilgi sistemine, hasredilerek tanımlanamaz. İslam cihanşümuldur. İslam, Türklerde bir türlü, başka milletlerde başka türlü değildir. Müslümanların yanlışından kaynaklanan bir zıtlık varsa (vardır); İslam bu yanlış üzerinden tanımlanamaz. Yanlışı yapan kişi üzerinden konuşulur.

 

      Bir şeye ne ile atıf yaparsanız, mâtufun temeli odur. ‘Bedevi adam’ ne anlama geliyorsa; felsefi İslam, tasavvufi İslam, kültürel İslam vs. de o anlama gelir. Bedevi adam tanımında adam, bedevi olmakla temellendiriliyor. Bu çok açık bir örnek! Mesela ‘felsefi İslam’ tanımında, İslam, felsefe ile temellendiriliyor; diğerleri de böyle… Felsefi, tasavvufi vs. derken, sondaki i’ler, aitlik zamiridir. İslam’ın temeli; tasavvuf, felsefe, kültür vs. değildir. İslam’ın temeli “vahiydir”; adı sadece ‘İslam’dır. “Tevhidi kavramlar yama kabul etmez”; etseydi ortada İslam diye bir din kalmazdı.

 

     İslam’a yama vuranlar, sistem bazında şöyle ‘yamalama’ yapıyor:  “Siyasal İslam’ı bırakıp, demokratik İslam’a geçiyoruz”. (21) İşte gördüğünüz gibi; İslami kavramlara yama vuran zihniyet için, “İslam, alınıp-bırakılabilen, denemeye konu olan, Frenkçe kavramlarla harmanlanan” her hangi bir ideoloji seviyesine indirgeniyor; bu durum İslam’ı inkârdan beterdir. Yukarıdaki ‘atıf-matuf’ izahımız, İslami kavramlara yama vuran bütün lafızlar; İslam’ın üzerini Müslüman eli ile çizmenin garanti belgesidir.  Bunu yapan bir kâfir ise o zaten küfür içinde; onları geçiyoruz. Siyasal İslam, demokratik İslam diyebiliyorsan; liberal İslam, kapitalist İslam vs. demenin de önünde hiçbir engel kalmaz. Zaten yapıyorlar; yedi düvelin istediği de budur. İslami kavrama yama vurmak, İslam’a ortakçı bulmak demektir. Yamalı ve türedi kavramlar, kayıt dışı, korsan tanımlardır. Halep orada ise arşın burada… Bu konuda, ‘karşıtına dönme kitleleri’ (22) konusu hayli fikir verebilir. 

 

     ‘Tevhidi Filtre’yi Edinmenin Yolu: Tevhidi Kavramlara Nüfuz Etmekten Geçer   

 

     İslam, kavramlarını koruma altına almıştır; yoksa gelmesi ile gitmesi bir olurdu. Karşıdan kavram aşıran, muhalifi ile aynı kefeye düşer. İdeoloji sahipleri İslam’a ideoloji diyor; tevhit ehli de ideoloji diyor. Ezanı Türkçeye çevirip, Allah’a tanrı diyenlere itiraz edenler de Allah’a tanrı diyor. Aynı kefeye düşmek böyle bir şey; onlarca örnek verilebilir. İslami kavramlar; kökü, babı, sarfı, irabı olan İslam dilinden neşet eder.

 

    “Bir dili hayal etmek, bir yaşama biçimini hayal etmektir.” (23) İdeolojiyi hayal eden tevhit ehli tabii ki kestirmeden, kısa yoldan devrimi hayal eder; Medine ve dört halife döneminin nasıl vaki olduğu onun neyine gerek!

 

     “Bir sözü anlamak için kendi içinize bakmayın; yaşam biçiminizdeki kullanım alanlarına bakın.” (24) İdeolojiler İslam’a karşı tasarlanmıştır. İdeolojinin içeriği ideologa, İslam’ın içeriği Allah’a aittir; karıştıran İslam’ı karıştırır. Dinde bazen bir yanlış, bütün doğruları götürür. İdeolojiye ilişkin bütün bu yazdıklarımız, İslam’a ideolojiyi bulaştırmamaya yöneliktir. Yoksa elin ideolojisinden bana ne!

 

                                                                 

 

 DİPNOTLAR:

 

1) Zor Zamanda Konuşmak, İsmet Özel, Çıdam Y. S. 227, 3. baskı, 1988, İst.

 

2) Prof. İbrahim Kalın; 20,112016, Uluslar arası Taşköprülü zade sempozyumu. 

 

3) Joker Kavramlar;  Ramazan Demir, S. 21, Metropol Y. 2017, İst.

 

4) Von Humboldt

 

5) Hakikatin Yasaları-2, Ramazan Demir, S. 57, Metropol Y. 2017, İst.   

 

6)  Hakikatin Yasaları-2; S. 124, Ramazan Demir, Metropol Y. 2017, İst. 

 

7 ) Lutwig Wittgenstein

 

8) Kültürden İrfana, C. Meriç; S.73, İletişim Y. 2014-İst. (Sözü edilen Üstat, H. Hatemi’dir)

 

9) age. S. 74, 75

 

10) age. S. 41

 

11) Soyut Toplum, A. C. Zijdervelt, Pınar Y. S. 124, 1. Baskı, 1985, İst.

 

12) Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, S. 7. BB101 Y. 10.Baskı, Ankara.

 

13) age. S. 28, 29, 337

 

14) Umberto Eco’nun futbola ilişkin 10 sözünden.

 

15) Temenni, ümniyye’nin; gönlün hayali bir arzusu olduğuna ve bunun giderayak idealizme (gerçekliğin benlikten neşet ettiği varsayımına) savrulduğuna dair bkz. Hak Dini Kuran Dili, Elmalılı, V/3414-3416, Hac, 52. ayet tefsiri.

 

 16) Deleuze

 

 17) Kimlik Mekânları, D. Morley, K. Robins, S. 171, Ayrıntı Y. 1. Baskı, 1997, İst.

 

18) “Sizin için din olarak İslam’dan razı oldum.” (Maide-3)

 

19) “Biz size ve sizden öncekilere Müslümanlar adını verdik.” (Hac-78)

 

20) “O’nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur.” (Kehf-27) (Kuran meali, TDV, Hayrettin Karaman ve ekibi)

 

21)  Nahda lideri Gannuşi: Artık siyasal İslam’ı bırakıp, demokratik İslam’a geçiyoruz. 20.06.2016, Yeni Şafak

 

22) “Karşıtına dönme bir kez başladıktan sonra, yayılmayı sürdürür… Herkes emir altında yaşamış olmanın yarattığı sızılarından kurtulabileceği bir konuma gelmeye çalışır; bu sızılardan herkeste çokça vardır… Karşıtına dönme ağır ağır, dipten gelen dalgalar halinde yükselir.” Konunun tamamı için bkz. Kitle ve İktidar, Elias Canetti, Karşıtına Dönme Kitleleri. S. 59. Ayrıntı Y. 1998, İst.)      

 

23 ve 24) Ludwig Wietgenstein

 

 

 

İdeoloji konulu önceki yazılarımızın linkleri:

 

https://www.afyonhaber.com/yazarlar/ramazan-demir/ideoloji-kavraminin-tevhidi-filtreden-gecirilmesi-i/966/

 

https://www.afyonhaber.com/yazarlar/ramazan-demir/kavramlarin-yol-ayrimi-tevhidi-ve-ideolojik-kavramlar/9

 

https://www.afyonhaber.com/yazarlar/ramazan-demir/islam-disi-bir-tasarim-ideoloji/977/

 

https://www.afyonhaber.com/yazarlar/ramazan-demir/karsitindan-ve-itikattan-devrimciler/994/

 

https://www.afyonhaber.com/yazarlar/ramazan-demir/slogan-ideolojilerin-makyaji/1004/

 

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum