Reklam
Ramazan DEMİR

Ramazan DEMİR

yazıyor...
[email protected]

CAHİLİYENİN 12 ÇEKERİ

14 Ekim 2019 - 12:59

 

    Küreselleşme çukurundan nasıl çıkılır? Bu çukurun baltaları olan joker (ithal) kavramların üzerini çizmek, çukurdan çıkmak için atılacak ilk adımdır.  Çünkü işlenen her amelin sebebi düşünme tarzımız; düşünme tarzımızı yönlendiren de kavramlardır. Dervişin fikri (kavramı) ne ise zikri de odur.

 

“Muhafazakâr camianın büyük sınavı,  Ahmet Taşgetiren, 12.07.2019. Karar”

“Siyasal İslamcıların Yanlışları, 17.07.2019, Mustafa Çağrıcı, Karar.”

“ Din kültürü değil, İslam dini; Bkz. Afyonhaber”

 

     İşte gördüğünüz gibi, Müslüman’a muhafazakâr, İslamcı ve İslam’a kültür diyenler, bu kavramları tevhidi filtreye tabi tutabilirlerse, yedi düvel ile aynı kefeye düştüklerini görürler. Müslüman’a Müslüman, İslam’a İslam demek, namaz, oruç gibi farzdır, Allah’ın tanımıdır, Allah’ın tanımı emir telakki edilir. Allah’ın kelimelerini terk etmek, amele (namaza, oruca) taalluk eden emirlerini terk etmekten daha tehlikelidir. Çünkü Allah’ın kelimeleri, O’nun kitabının temelleridir.

 

    Atılacak ikinci adım ise cahiliyenin 12 çekerinden inmek, uzaklaşmaktır. Nedir cahiliyenin 12 çekeri? Moda, müzik, medya, futbol, finans, sinema, imaj, marka, cihanşümul organize tuzak (yarışma) lar, ithal kavramlar, tatil, mefruşat… Bunlardan birkaç tanesi bile Anadolu’yu ekseninden çıkarmaya yeter. Din ehli, eğitim, gençlik; 12 Çeker yüzünden dikiş tutmuyor.

 

     Çukurdan çıkmak için atılacak üçüncü adım, 12 çekerin her birinin Anadolu insanını nasıl çiğnediğini anlatan kitaplar yazmaktır… 12 çekerin her birisi devasa konular; kitap hacminde anlatılması gerekir. 12 çekerin her birisini tevhidi filtreden geçiren en az yüz kitap olması lazım. Yok! Sadece kavramlar ve futbolu tevhidi filtreden geçiren iki kitap var. (Joker Kavramlar, Stadyumda Zar Ayaklarla Atılır)  Bu topraklardan yenen ekmeğin borcunun ödenmesi, bu kitapların yazılmasına bağlıdır. Din-diyanet, kalem, kariyer ehli, bu kitapları yazmakla mükelleftir. Ama önce baltaları (ithal kavramları) gömecekler. O kavramları gömmeden kimse cümle kuramaz.

 

    12 çekere ilişkin neden hiç kitap yok? Çünkü batının kavramları ile düşünen, Anadolu’ya çare üretemez. Mesela “Televizyon Öldüren Eğlence”, batıda yazıldı; 12 çekerin ‘medya’ kısmına katkıda bulunan güzel bir kitap… Bu kitabın bir benzeri bile Türkiye’de neden yazılamıyor? Yazılamaz; “çünkü bir şeyi siz nasıl tanımlarsanız, o sizi tanımlar hale gelir. Kavramlarınızı başkalarından alıyorsanız, kendi gerçekliğinizi başkalarının kavramları üzerine ifade ediyorsanız o sizin gerçekliğiniz değildir artık. Aslında kavramı ortaya koyan, gerçekliğe de sahip olur.” (Prof. İbrahim KALIN) Demek ki ithal bir kavramı kullanan batının gerçeklerini dile getirir. İthal kavram; batıya vekâlet etmek, bir tür batının müstemleke memuru olmaktır. Çünkü aynı kavramları kullananlar aynı kefeye düşerler.

  

     Anadolu’nun sürdürülebilirliği, 12 çekerin tevhidi filtreden geçirilmesine bağlıdır. Bakın şu sokaklara, ekranlara; Anadolu’yu temsil edecek ne kalmış? Sorgulama iktidar üzerinden değil, 12 çeker (ameller) üzerinden yapılır. Allah’a tanrı, İslam’a ideoloji, Müslüman’a muhafazakâr,  İslam dinine kültür,  Âlim’e aydın diyen; Siyasal İslam, demokratik İslam, tasavvufi İslam, İslam rönesansı diyerek tevhide yama vuranlar asla cümle kuramazlar; kuramadıkları ispat derecesinde izah edilebiliyor. İthal kavram, yedi düvelin trenine binmek çukuruna düşmektir. 12 Çeker ile insanlar kendi kendine (Yunus:44) zulmediyor; faturayı da batıya, Siyonizm’e, emperyalizme ve iktidarlara kesiyorlar. Buna “şark kurnazlığı” denir.

Eksiğini üzerine alınmayan, hakikatin üzerini örter.    

                                                                         

 

YORUMLAR

  • 1 Yorum