Reklam
Lokman ÖZKUL

Lokman ÖZKUL

yazıyor...
[email protected]

YAKLAŞIYOR, YAKLAŞMAKTA OLAN...

12 Mayıs 2020 - 11:33

 

 

 

Başlıktan kıyametten bahsettiğimi anlamışsınızdır. Bir önceki yazımız zaten ‘Ahirzaman’ idi yani kıyamet öncesi zaman.  Herşeyden önce şunu söyleyelim ki, kıyametin ne zaman olacağına dair bilgi sadece Allah katındadır.

 

 ‘İnsanlar sana kıyamet saaatini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur." (Ahzab/63)

 

Ahirzamanda olduğumuz şüphesiz. İçinde bulunduğumuz 2020 yılı öyle bir şekilde yaşanıyor ki; insanlar ister istemez, neler oluyor yoksa kıyamet yakın mı diye soruyor. Evet bu yıl tabir-i caizse fırtına gibi felaketlerle başladı. İdlib’de ve diğer yerlerde  verdiğimiz şehitler, zelzeleler, çığ felaketi, uçak kazaları ve dünya genelinde düşen uçaklar, bazı ülkeleri içeren çekirge istilası ve şu anda bütün dünyada etkisini hissettiren koronavirüs salgını. Bunlardan kıyamet alametlerini içeren konular ise; zelzele, çekirge istilası, salgın hastalık ve toplu ölümler. Dünya ilk defa bu kadar geniş çaplı bir salgın hastalık yaşadı. Etkisi altına girmeyen ülke yok neredeyse. Yazıyı yazdığım şu an itibariyle dünyada; toplam vaka sayısı  3.798.345,  ölüm vakaları da 269.228. Dünya, İspanyol salgını gibi büyük kayıplı salgınlar da yaşadı lakin etki alanı bu derece geniş çaplı olmadı.

 

Herkesin, her şeyin bir ömrü olduğu gibi dünyanın da bir ömrü var. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah birçok ayette bu büyük vakadan bahsetmiştir ve büyük alametlerin bazıları  Kur’an’da yer almıştır: 

 

"Saat yaklaştı, ay yarıldı yarılacak." (el-Kamer, 1) âyetinin ikinci bölümünün "ay yarılacak" şeklinde kıyâmet alameti olarak yer alması,

 

"Kendilerine söylenmiş olan başlarına geldiği zaman, yerden bir çeşit hayvan (dâbbe) çıkarırız ki o, onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler." (en-Neml, 82) ayetinde kıyamet öncesi yer altından çıkacak bir hayvan olan Dabbetü’l Arz’a işaret edilmesi, bazıları bu koronavirüs olabilir mi? Diye üzerinde fikir teatisi yapıyorlar  ( Allah en doğrusunu bilir).

 

Hz.İsa ile ilgili ‘Allah buyurmuştu ki:

 

 Ey İsa, seni nezdime yükselteceğim’ [Al-i İmran 55] ayet-i kerimesi de, O’nun öldürülmeyip Allah tarafından semaya yükseltildiği şeklindedir. Sahih hadislerde de, Hz.İsa’nın kıyamet öncesi Allah tarafından yeryüzüne gönderileceği ve Hz.Mehdi ile işbirliği yaparak, kıyametin büyük alametlerinden olan, insanları kendisine izin verilen ölçüde olağanüstü bazı olaylar gösterip Allah’ın dininden çevirecek olan Deccal’e karşı mücadele edip onu ortadan kaldıracakları bilgisi yer almaktadır. Hz.isa, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in dinine yani İslam’a tabi olacaktır. Bahsi geçen ayetten hareketle, Hz.isa’nın da kıyamet öncesi çıkışına Kur’an’da işaret vardır diye yorumlayabiliriz.

 

Huzeyfetu'l-Gifarı (r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste şöyle ifade ediliyor:

 

‘Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize "Ne konuşuyorsunuz?" dedi.

 

Biz de "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik.

 

Hazreti Peygamber; "Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyamet kopmayacaktır." dedi ve "Deccâl'i, dumanı (duhan), Dâbbetü'l-arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, İsa (a.s.)'ın yere inmesini, Ye'cûc ve Me'cuc'u, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları Mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını söyledi." (Müslim, Fiten, 39).

 

Evet bu hadiste de, kıyametin büyük alametleri toplu bir şekilde Efendimiz (s.a.v.) tarafından belirtilmiştir.

 

Küçük alametler olan; dünya genelinde bina ve zinanın çoğalması, depremlerin çoğalması, salgın hastalıkların yaygınlaşması, içki tüketiminin artması, toplu ölümlerin olması, erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere benzemek istemesi gibi..  olaylar gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Tabii bunları ifade ederek kimseyi korkutmak istemiyoruz sadece ders almamız ve olup biten olaylara ibret gözüyle bakmamız gerektiğini ifade etmeye gayret ediyoruz. Şunu da ifade edelim ki; kıyamet müminlerin üzerine kopmayacaktır. Allah (c.c.) kendisine inanan kullarına bu çok büyük bir dehşeti yaşatmayacaktır. Bu kıyametten ziyade bizim asıl kafa yormamız gereken kendi kıyametimizdir. İnsanın kendisi için ölümü zaten büyük kıyamettir. Biz kendi hayatımıza bakacağız ve Allah rızası ölçüsünde Allah’ın emirlerine uygun olarak yaşayacağız, asıl mesele bu.

 

Bilge bir insan olan ve nüktedanlığıyla da bilinen Nasrettin Hoca’ya kıyamet ne zaman kopacak, diye sormuş etrafındaki insanlar.

 

Hoca da soruya soruyla cevap vermiş:

 

– Hangi kıyamet?

 

– Hocam, demişler, biz bir tane biliyoruz, kaç tane kıyamet var ki?

– Sizin bildiğiniz kıyamet başka, demiş, Hoca:

 

-Benim bildiğim iki kıyamet var; hatun ölünce küçüğü, ben ölünce büyüğü kopacak!

 

Asıl mesele insanın kendi kıyametine odaklanması ve ona göre hayat sürmesi.

 

 

 

Lokman ÖZKUL

 

İlahiyatçı-Yazar

 

[email protected]

 

 

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum