SAHİBİNİN KÖPEĞİ
Reklam
Hakkı SEZEN

Hakkı SEZEN

ANALİTİK BAKIŞ

SAHİBİNİN KÖPEĞİ

22 Mart 2016 - 15:07

Önceki gün divan edebiyatı okumalarım esnasında, Nef'i nin a köpek şiirini okuduktan sonra televizyonu açtığımda, İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili haberler geçmeye başladı. Daha Güven park hadisesinin acısı dinmeden, endişe verici sıklaşan bu terör saldırıları bütün moralimizi altüst etti. Konuyla ilgili değişik tepki yazıları yazdım ama, faydası olmasa da bu menfur girişimleri lanetleme ve kınama ihtiyacı hissediyoruz. Ama bizi en az 50 yıl gerileten, tasması emperyalistlerin elindeki PKK'nın ve içimizdeki hainlerin verdiği zararı, açtığı yarayı, içimize soktuğu büyük fitneyi, can ve mal kaybına neden olan terör hadiselerini lanetlemeye dilimiz aciz kalıyor.

Bu kızgınlığımızın ve tepkimizin hem edebice, hem de Nef'i'yi anmamıza vesile olması için, siham-ı kaza'daki meşhur kasidesinden bazı beyitleri seçip, günün konseptine göre kendimce biraz da tevil ederek açıklamaya çalıştım. Kendi tabiri ile, adeta "icazlı" ve "sihreddiğin" gösteren Nef'i, gerçekten haklı şöhretini ispat ediyor.

Vahşi terör vukuatlarını, teröristlere sahip çıkan yerli ve yabancı aktörleri, meclisimizdeki uzantılarını, ajanlarını, dost bildiğimiz Batılı devletlerin kışkırtmalarını gözünüzün önüne getirerek okuyunuz. Hiç olmazsa yüreğimiz soğusun!

 

Ne güne kaldı medet Devlet-i Al-i Osman             Ne günlere kaldı devlet millet medet ey

Hey yazık ne musibet bu ne matem, a köpek         Yazık ki bu kadar musibete matem, a köpek!

Ne ihanettir o sadra bu zemanda andan                Ne ihanettir o büyük meclise bu zamanda

Olmaya sahibi bir asafı ekrem, a köpek                Yok mu sahibi kudretli bir bakan, a köpek!

 

Pay-mal eylediniz saltanatın ırzını hep                   Rezil ettiniz devletin ve milletin şerefini

Yok yere oldu telef ol kadar adem, a köpek         Yok yere telef oldu bu kadar insan, a köpek!

Sen kadar düşmen-i devlet mi olur hınzir              Senin kadar devlet düşmanı olur mu domuz

Ne durup saltanatın sahibi bilmem, a köpek          Ne durur iktidar sahibi bilmem ki, a köpek!

Add olunsa eğer esbab-ı nizam-ı devlet                Devletin nizamı isteniyorsa ki eğer,

Seni katl eylemedir cümleden akdem, a köpek     İlk yapılacak iş seni katletmektir, a köpek!

 

Ehli dil düşmeni din yoksulu bir mel’unsun            İnsanlık düşmanı bir mel'unsun

Öldürürlerse eğer can-be-cehennem, a köpek     Öldürürlerse eğer, canın cehenneme, a köpek!

Sende İslam eseri olsa eğer zerre kadar               Sende İslam eseri olsa zerre kadar,

Eylemezdi Alamanzadeyi hemdem, a köpek        Eylemezdin Alamanzadeyi dost,a köpek!

 

File naçar meğer yükledeler tabutun                    Zavallı File, yükletseler tabutun,

Çeke mezciyfli murdarını adem, a köpek             Çekse pis cife murdarını adem, a köpek!

 

Filler de çekemezse ne acep laşeni kim                Filler de çekemezse acaba laşeni kim?

Var mı bir sencileyin divi mücessem, a köpek!     Var mı çekecek dev bir mücessem, a köpek!

 

Çak çak etmiş iki tiği zebanımla seni                    Parça parça etmiş idim iki dil kılıcımla seni,

Kande buldun bu kadar yareye merhem a köpek  Nerde buldun bu kadar yareye merhem, a köpek!

Ki firamuş edüp ol mertebe zahmın acısın             Ki unutup da o kadar yaranın acısını,

Kudurup yine ısırdın beni muhkem, a köpek!        Kudurup yine güçlü ısırdın beni, a köpek!

Sonra duydum sen ol fahişe kişkirdiğini                 Sonra duydum seni ol fahişenin kışkırttığını

Hak belasın vere ol fahişeye hem, a köpek!          Hak belasını versin o fahişenin de, a köpek!

 

İtikadımca gaza eyledim inşallah                           İtikadımca gaza eyledim inşallah,

Hak bilür yok yere ben kimseye söğmem,a köpek! Hak bilir, yok yere ben kimseye söğmem, a köpek!

Haşredek sağ kalursam da sana şetmederin             Haşredek sağ kalırsam sana küfrederim,

Hak sözü söylemeden hiç usanmam, a köpek!        Hak sözü söylemeden hiç usanmam, a köpek!

                                                                                                Siham-ı Kazadan – Nef’i

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Şaban ÖZTÜRK
    3 yıl önce
    Sevgili Ağabeyim, evvela meclisinizi şereflendiren zevata selam ve hürmetlerimi arzetmekle birlikte şahsınızın vakıf olduğu bu edebi hazineden dolayı tebrik ederim. Nef'inin dilinden dökülenleri okuduktan sonra insan ister istemez konuşma adabını ve üslubunu da ona göre tanzim ediyor. Bu yazınız günümüzü anlatması bakımından harika oldu ve bana yeniden Tapınak Şövalyelerinin ve emrindeki Yerli Rusların ülkemize yaptıkları ihaneti, verdikleri zararı hatırlattı. Yüreğinize sağlık vesselam..