Reklam

ÖĞRETİM ELEMANLARI SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİNE KATILDI

AFSÜ Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsa Gül ve Öğr. Gör. Emre Semiz Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresine katıldı.

ÖĞRETİM ELEMANLARI SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİNE KATILDI

AFSÜ Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsa Gül ve Öğr. Gör. Emre Semiz Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresine katıldı.

ÖĞRETİM ELEMANLARI SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİNE KATILDI
18 Ekim 2019 - 11:28

AFSÜ Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İsa Gül ve Öğr. Gör. Emre Semiz Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresine katıldı.

SAÜ Kongre Merkezinde, ‘Değer Temelli Sağlık Hizmetleri’ temasıyla düzenlenen ve üç gün süren kongrede, Dr. Öğr. Üyesi Gül, “Sağlık Çalışanlarının İş Güvenliği Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği” ve “Algılanan Örgütsel Desteğin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma” başlıklı sözlü bildirileri ile yer alırken, Öğr. Gör. Semiz ise “İşe Yabancılaşma ile Sanal Kaytarma Arasındaki İlişki: Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma“ başlıklı bildiriyi sundu.

Akademisyenlerin, sağlık yöneticilerinin, özel sektör temsilcilerinin akademik çalışmalarını sunması ve sağlık yönetimindeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılması amacıyla düzenlenen kongrede; Sağlık Yönetimi Eğitimi ve Sorunları, Şehir Hastaneleri, Üniversite Hastanelerinin Yönetimi, Sağlığın Geliştirilmesi, Özel Hastanelerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri gibi konu başlıklarında çok sayıda sunum ve tartışma yapıldı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum