Reklam

Korunması gerekli kültür varlıklarına nakdi ve teknik destekle ilgili önemli duyuru!..

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, Kültür ve Turiizm Bakanlığı bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım ile ilgili önemli duyuuru!..

Korunması gerekli kültür varlıklarına nakdi ve teknik destekle ilgili önemli duyuru!..
20 Aralık 2020 - 22:27 - Güncelleme: 20 Aralık 2020 - 22:33
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden, Kültür ve Turiizm Bakanlığı bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım ile ilgili önemli duyuuru!..


KAMUOYUNA DUYURULUR...

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Bakanlığımız bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.
Covid-19 pandemisi nedeniyle taşınmaz sahiplerinin karşılaştıkları zorluklar göz önünde bulundurularak daha önceden 02.10.2020 olarak belirlenen 2021 yılı uygulama yardımları için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.
Uygulama Yardımı Başvuruları İçin İstenen Belgeler:
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı (Kimlik kartı fotokopisi),
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler, (rölöve ve restorasyon projeleri)
f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi (Başvuru sahibi adına haciz kaydı bulunmayan ve tüm hissedarları gösterir güncel tapu kaydı),
g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Restorasyon maliyetlerine ilişkin)
h) Yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğrafları (Basılı ve CD ortamında).

YORUMLAR

  • 0 Yorum