Reklam

KADINLAR, SEÇME VE SEÇİLME HAKKIYLA TOPLUMUN EŞİT BİREYİ HÂLİNE GELDİ

KADINLAR, SEÇME VE SEÇİLME HAKKIYLA TOPLUMUN EŞİT BİREYİ HÂLİNE GELDİ

KADINLAR, SEÇME VE SEÇİLME HAKKIYLA TOPLUMUN EŞİT BİREYİ HÂLİNE GELDİ
04 Aralık 2019 - 18:00

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıl dönümü kutlayarak, kadınların seçme ve seçilme hakkıyla toplumun eşit bireyi hâline geldiğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, 5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet kadınlarının, Cumhuriyet'e sahip çıkacaklarını ifade etti.
Kadınların tüm haklarını Cumhuriyetle aldıklarını kaydeden Milletvekili Köksal, “Cumhuriyetten evvel nüfus sayımında bile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bile sayılırken, kadınlar sayıma dahil edilmemişti. Kadınlar ilk kez 1843’te tıbbiye mektebinde ebelik eğitimi alarak sosyal hayatta yer almaya çalıştı. 1897’de ücretli işçi, 1913’de Devlet Memuru olma hakkı verilmesine rağmen, esas tüm haklarını Cumhuriyetle alabildiler. Cumhuriyetle birlikte fırsat eşitliğine, Kadın Erkek eşitliğine, Medeni Kanundan doğan hakları erkeklerle eşit olarak kullanmaya, birçok batı devletinden bile önce Seçme ve Seçilme Hakkına sahip oldular. Çünkü Atatürk kadını kendi yaşamında tutsak hale getiren ayrımcılıklar, eşitsizlikler ortadan kalkmadıkça Türk Milletinin de tutsaklıktan kurtulamayacağına inanmış, kadını özgürleştirmemiş bir toplumun gelişemeyeceğini ve tutsaklıktan kurtaramayacağı görüşünü savunmuştur. “Dünyada hiçbir ulusun Kadını ben Anadolu kadınından daha çok çalıştım, Ulusumu Kurtuluş ve zafere ulaştırmak için Anadolu kadını kadar hizmet ettim diyemez” sözleriyle de Türk Kadınının kurtuluş Savaşındaki yeri ve önemini dile getirmiştir. Kuşku yok ki, Devrimci adımlar, iki cins tarafından birlikte arkadaşça atılmalı, yenilik ve ilerlemeler birlikte gerçekleştirilmelidir diyerek de Cumhuriyetin gelişmesi ve yaşaması için kadının rolünü vurgulamıştır. Eğitimde, sosyal hayatta, iş hayatında ve Siyasette Kadın Erkek Fırsat eşitliğini sağlamak isteyen Atatürk, Türk Kadınını Cumhuriyet sayesinde yücelmiştir.” dedi.

Türk Kadınının özellikle son 17 yıllık AKP iktidarında ötekileştirme ve ayrıştırmalara maruz kaldığını dile getiren Köksal,“Ancak Cumhuriyetin Kuruluş yılından bu yana geçen süreçte maalesef Türk Kadını özellikle son 17 yıllık AKP İktidarında ötekileştirme ve ayrıştırmalara maruz kalmış. Cumhuriyetle elde etiği kazanımlara göz dikilmiştir. Ben zaten Kadın Erkek eşitliğine inanmıyorum diyen Erdoğan’dan tutun da örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya satılıktır ya kiralıktır diyen AKP’lilere medya olayları abartıyor, kadına yönelik şiddet algıda seçicilik diyen AKP’li Bakanlara kadar AKP’li siyasilerin sözleri, kadına bakış açılarını anlatmakta. Bugün kadın yönetici oranı mimar ve mühendislerde binde 4, avukatlarda yüzde 20, doktorlarda ve yargıda yüzde 7 rektörlerde yüzde 3. Kadın Milletvekili 33 ilde yok. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Dünya Kadın Hakları raporuna göre, rekabet kurumu, SPK, RTÜK, EPDK, Kamu İhale Kanunu, BDDK, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu ile Din İşleri Yüksek Kurulunda Yönetim düzeyinde hiç kadın yok. İşsizliğin Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekorunu kırdığı ülkemizde, maalesef işsizlik en çok kadınları vuruyor. Genç kadın işsizliği yüzde 36,4’e yükselmiş durumda, yani 100 genç kadından 35’i işsizlikle mücadele etmekte. Verilere göre Türkiye’de 31 milyon çalışabilir kadın nüfusu içinde hiçbir şekilde istihdama dahil olmayan kadın sayısı 20 milyon 241 bine yükselmiştir. Çalışan kadınların ise sıkıntıları bitmemektedir. İLO (Uluslararası Çalışma Örgütünün) 2018-2019 yıllarını kapsayan küresel ücret raporuna göre de Türkiye yüzde 29,6 ile 70 ülke arasında annelik ücret farkının en yüksek olduğu ülkedir. Yani çalışan annelerde bedel ödemektedir. İş hayatından kopan veya kopma zorunda kalan annelerin ise yeniden iş bulması hayli zorlaşmıştır.” ifadelerini kullandı.
5 Aralık 1934'te çıkan ve kadınlara seçme-seçilme hakkı tanıyan kanunun Afyonkarahisar için de özel bir yerinin olduğunu kaydeden Köksal, “Geçtiğimiz 10 senenin verilerine baktığımızda İŞKUR kayıtları haftada 2440 kadının işsiz kaldığını gösteriyor. Veriler geçtiğimiz 10 sene içinde iş arayan kadınlardan ancak yüzde 30’unun bir işe yerleşebildiğini gösteriyor. Kadın ne yazık ki AKP Türkiye’sinde hızla istihdamdan koparılmakta. Kadın istihdamı azalmaktadır. Öte yandan kadına şiddet gün geçtikçe artmakta, yaptırımlar ve önlemler yetersiz kalmaktadır. 2003-2018 yılları arasında kadın cinayetleri yüzde 392 arttı. Gelir dağılımında ki adaletsizlik, yoksulluk, Sosyal Güvenlikten yoksunluk şiddete zemin hazırlamakta, var olan eşitsizliği beslemekte ve kadınların hayatını çekilmez kılmaktadır. Şiddet kuşkusuz kadınların kendilerini birey olarak görüp, kendilerini geliştirmelerinin önündeki en büyük engeldir. Devletler ve Hükümetler her bir kadını koruyup şiddete maruz kalmasını önlemekle yükümlüdür. Şiddetle mücadele, kadınların lehine düzenlemeler yapıldığında erkekleri üstün gören anlayışa taviz verilmediğinde, hukuk ve Adalet şiddet mağduru kadından yana olduğunda mümkün olabilir. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadele ediliyor gibi yapılıyor, ancak gerçekte mücadele edilmiyor. Cinsiyet ayrımcılığı artarak devam ediyor. Bu ayrımcılık hem toplumsal hayatta hem de iş ve siyasette kendini gösteriyor. Dünya Ekonomik Formu 2018 yılı Kadın-Erkek Eşitliği raporuna göre 149 ülke arasında 130. olduk. Kadınların istihdama katılım oranı %yüzde 30, AB ve OECD ülkelerinde bu oran yüzde 59 civarında, bu tablo gösteriyor ki Türkiye’nin Ekonomik açıdan kalkınmasının anahtarı Kadın İstihdamını arttırmaktan geçiyor. Ekonomide kadınların potansiyeli devreye girerse ekonomik büyüme hızla gerçekleşebilir. Yine Siyasette temsiliyet noktasında kadın sayısı oldukça az, özellikle Fermuar Yöntemiyle adaylıklar gerçekleşirse, kadının siyasette temsiliyeti artabilir. Bu noktada da önerilerimize başta İktidar kanadı olmak üzere özellikle tüm kadın vekillerden destek bekliyoruz. Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıl dönümünde başta Afyonkarahisar Milletvekilimiz Mebrure Gönenç olmak üzere 1935 yılında, TBMM’ye vekil olarak seçilip giren 17 kadın vekilimizi de saygı ve rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

YORUMLAR

  • 1 Yorum