Gözden kaçırmayın

İl olmaya en yakın 25 ilçe belli olduİl olmaya en yakın 25 ilçe belli oldu

 

İnsan kaynakları yönetimi; çalışanlar arasında uyumu artırmak, şirket içi verimliliği sağlamak ve çalışanlar ile şirket arasındaki her türlü bağı kurmak açısından son derece önemli bir birimdir. İnsan kaynakları yönetimi işe alımdan mevcut insan kaynağının etkin kullanılmasına kadar tüm süreçler hakkında politikalar geliştirir. Peki, insan kaynakları yönetimi ne işe yarar ve avantajları nelerdir? 

İnsan kaynakları yönetimi ne işe yarar?

İnsan kaynakları yönetimi, tüm şirket içerisinde etki alanı en geniş ve departmanlar arası iletişimi sağlayan çok yönlü ve esnek bir oluşumdur. Çalışanlardan aldığı geri dönüş ve bildirimleri üst yönetime ileterek sorunların çözülmesi veya mevcut şartların iyileştirilmesinde etkin rol oynarlar. İnsan kaynakları yönetiminin her şeyden önce birinci görevi kuruma fayda sağlayacak en verimli insan kaynağını işe almaktır. İkinci olarak mevcut personellerin performans yönetimini, görev dağılımlarını ve işleyişlerini kontrol etmek ve mevcut personellerin yeteneklerini geliştirici eğitim ve programları onlara sunmaktır. İnsan kaynakları yönetimi çalışanların motivasyonunu artırıcı küçük ödüller, özel gün organizasyonları ve fikirlerini açıkça beyan edebilecekleri ortamı sağlayarak çalışan mutluluğunu maksimum düzeyde tutarlar.  

İnsan kaynakları yönetimi avantajları nelerdir?

İnsan kaynakları yönetiminin kurumlara sağladığı pek çok avantaj bulunur. Kurumsal kimliğin oluşturulmasından çalışan memnuniyeti yoluyla verimliliği artırmaya kadar pek çok artı yönleri vardır. İnsan kaynakları yönetimi avantajları genel olarak şöyle sıralanabilir;
1. Özlük haklarının profesyonelce düzenlenmesini sağlayarak çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlarlar. 
2. Çalışanlara kendilerini kişisel ve iş anlamında geliştirebilecekleri eğitim ve imkanları sunarlar.
3. Güvenli ve konforlu çalışma ortamı sağlayarak çalışanların verimliliğini artırırlar.
4. Çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açabilecek durumları ortadan kaldırarak şeffaf ve adil bir çalışma ortamı ve şartları oluştururlar.
5. İş ve etik kurallarını belirleyerek şirket içi organizasyonel uyumu artırırlar ve çatışmaları engellerler. 
6. Doğru insanları doğru pozisyonlara yerleştirerek bireysel ve şirket içi verimliliğe pozitif katkı yaparlar.
7. Şirket içi hiyerarşik ilişkilerin doğru kurulmasını sağlayarak istek, öneri ve şikayetlerin doğru sıralama ile aktarılmasına yardımcı olurlar. 
Görüldüğü gibi insan kaynakları yönetiminin şirket işleyişinde, kurumsal kimliğin oluşturulmasında ve çalışan gelişimi üzerinde büyük katkıları vardır.