-

Gözden kaçırmayın

AĞIREL'DEN 'Afyon Belediyesi’nin şahane işleri!' YAZISIAĞIREL'DEN 'Afyon Belediyesi’nin şahane işleri!' YAZISI

Afyonkarahisar İlinde afet risklerinin azaltılması için önemli bir toplantı yapıldı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın önderliğindeki toplantıya, yardımcıları ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Afyonkarahisar İl Afet Risk Azaltma Planı'nın ayrıntıları gözden geçirildi ve plan çerçevesinde yürütülen faaliyetler üzerinde duruldu. Katılımcılar, ilin afetlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için atılması gereken adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bu toplantının amacı, olası afet durumlarında can ve mal kayıplarını minimuma indirmek ve ilin afet yönetimi kapasitesini güçlendirmekti.

#Afyonkarahisar #afetriski #toplantı #afetyönetimi