Gözden kaçırmayın

Afyonlu asker çatışmada yaralandıAfyonlu asker çatışmada yaralandı

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen tarafından gerçekleştirilen 'Diyanet Çalışanlarının Sorunları, Beklentileri, Din-Diyanet Algıları Araştırması' raporu açıklandı. Rapor, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışanların karşılaştıkları sorunları ve bakış açılarını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan 6.406 kişinin yüzde 80'i, başkanlıkta torpil ve kayırmacılığın var olduğunu ifade ediyor. Bu durum, liyakat ve adaletin önemi konusunda endişeleri tekrar gündeme getiriyor.

Rapora göre, Diyanet çalışanlarının yüzde 35'i, seçme hakkı olsaydı başka bir devlet memurluğuna geçmek istediğini belirtiyor. Bu da kurum içi memnuniyetsizliğin ve başka kurumlara olan ilginin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de İslam Dini'ne ilişkin en etkin ve saygın kurum olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 68 ile sınırlı kalıyor.

Anket sonuçlarına göre, Diyanet çalışanlarının sadece yüzde 7'si 'Diyanet'te torpil, iltimas ve kayırmacılık yoktur' diyebiliyor. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 13 olarak belirlenmiş. Ayrıca, çalışanların yüzde 45'i yıllık izinlerini kullanamadıklarını, yüzde 26,7'si ise izin kullanımında yöneticiler tarafından zorluk çıkarıldığını ifade ediyor.

Ekonomik durum konusunda, katılımcıların yüzde 44,9'u, ekonomik durumlarının 10 yıl öncesine göre kötüye gittiğini belirtiyor. Bu durum, Türkiye'deki ekonomik krizin Diyanet çalışanları üzerindeki olumsuz etkisini gösteriyor. Ayrıca, raporda dini duyarlılıklar ve toplumsal konulardaki görüşler de yer alıyor. Diyanet çalışanlarının yüzde 85'i, Türkiye'de dini duyarlılıkların azaldığını belirtirken, yüzde 60,1'i de cemevlerinin ibadethane olarak görülmediğini ifade ediyor.