Reklam

EROĞLU MEVLİD GECESİNİ KUTLADI

Prof. Dr. Veysel EROĞLU HEMŞEHRİLERİMİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN MEVLİD GECESİNİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

EROĞLU MEVLİD GECESİNİ KUTLADI
27 Ekim 2020 - 14:14
HEMŞEHRİLERİMİN VE AZİZ MİLLETİMİZİN

MEVLİD GECESİNİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUMFahr-i Kâinat Efendimizin Dünya’ya teşriflerinin sene-i devriyesinin

birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor,

milletimizin ve bütün İslam Âleminin Mübarek Mevlid Gecesini gönülden

tebrik ediyorum.

Yüce Allah, insanın Dünya ve ahiret saadeti için peygamberler

göndermiştir. Mevlid Gecesi;  insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti

anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren bu nebevî silsilenin son

peygamberi Hz. Muhammed (sav)’in dünyayı teşrif ettiği gecedir.

Peygamber Efendimiz’in (sav) gelişiyle birlikte beynelmilel

seviyede, zihin, fikir ve ahlak bakımından tarihin en büyük inkişafı ve

inkılabı yaşanmıştır. İslam’a ve Peygamber Efendimize Yapılan Saldırıları Kınıyorum… Özellikle son günlerde Fransa ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde Müslümanların hedef alınarak İslam’a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav) karşı yapılan saldırı ve hakaretleri kınıyorum. Cami ve

mescitlerimize yapılan saldırılar, Batı’nın gerçek yüzünü ortaya koymaktadır.

Yüce Dinimiz İslam, birleştirici ve hoşgörü anlayışı ile bütün insanları

birbirine eşit kılmıştır. Peygamber Efendimiz (sav) Veda Hutbesinde “Arabın

Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi;

kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü

yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır.” buyurmuştur.

Cehalet ve zulmün hüküm sürdüğü, merhamet, hikmet ve erdemin

kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, Allah Rasulü’nün gelişiyle ilmin,

adaletin ve şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında

özünü ve değerlerini yitiren insanlık, onun yoluna revan olup kardeşliğin,

iyiliğin ve güzel ahlakın en güzel numunelerini yeryüzüyle buluşturmuştur.

Böylece birey, toplum ve Dünya düzleminde varlık, gaye, insan, bilgi ve değer

ekseninde tarihin en büyük dönüşümü yaşanmıştır.Müslümanlar olarak bizler, farklı dinlere mensup kişilerin inançlarına ve

ibadethanelerine her zaman hoşgörüyle yaklaştık. Şanlı tarihimizde ecdadımız,

fethettiği topraklarda yaşayan gayri Müslimlerin inanç ve ibadetlerine

karışmamıştır. Bu gün topraklarımız üzerinde yaşayan farklı dinlerin

mensupları, kendi dinlerini yaşayabilmekte ve ibadetlerini rahatça

yapabilmektelerdir. Bütün bunlar bile mukaddes dinimiz İslam’ın ne kadar yüce ve ulvi bir din olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dünya’nın Peygamber Efendimizin Rehberliğine Daha Fazla İhtiyacı Var… Bugün yine savaşlar, işgaller, kavgalar, güvensizlik girdabında; hukuku, huzuru ve yolunu arayan Dünya, Peygamber Efendimizin (sav) getirdiği hakikat esaslarına, onun ahlakına ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bugün yeryüzü, Peygamber Efendimizin, çoraklaşmış ruhlara verdiği can suyuna her zamankinden daha çok muhtaç durumdadır. Bu noktada biz inananlara düşen mes’uliyet, İslam ahlakını en doğru şekilde anlayıp özümseyerek sonraki nesillere eksiksiz aktarmaktır. Tam da bu noktada 2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı projesi Peygamber Efendimizi daha iyi anlama ve anlatma bakımından bizler için bir fırsattır. Ekim ayının teması “Aile İçi İletişim”, Kasım ayının teması ise “Dostluk ve Vefa” olup, bu temalar çerçevesinde Peygamber Efendimizin örnek kişiliğini anlatmamız gerekmektedir. Gerçek dostluk ve vefanın unutulduğu günümüzde, Peygamber Efendimiz ’in (sav), Hz. Ebubekir (ra) ile olan arkadaşlığı, sahabelerle olan kardeşliğini çok iyi bilmemiz ve kendi hayatımıza mümkün mertebe tatbik etmemiz gerekmektedir. Bütün bu düşüncelerle Afyonkarahisarlı hemşehrilerimin, Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Gecesini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin makbul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum