Reklam

EĞİTİM BİR SEN ŞUBE ÇALIŞTAYI YAPILDI

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2019, Şube Çalıştayı 14.04.2019 tarihinde Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Kısmında gerçekleştirildi.

EĞİTİM BİR SEN ŞUBE ÇALIŞTAYI YAPILDI

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2019, Şube Çalıştayı 14.04.2019 tarihinde Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Kısmında gerçekleştirildi.

EĞİTİM BİR SEN ŞUBE ÇALIŞTAYI YAPILDI
15 Nisan 2019 - 12:56

Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2019, Şube Çalıştayı 14.04.2019 tarihinde Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Kısmında gerçekleştirildi.

 

Toplantı Eğitim Bir Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa ARSLAN’ın açılış konuşması ile başladı. ‘’Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2019, hizmet kolu kapsamındaki çalışanlarının mali hakları, sosyal hakları, çalışma koşulları, diğer özlük haklarına ilişkin sorunlarının tespiti ile bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin tespitine yöneliktir.’’

 

Arslan: ‘’Kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren, salt hizmet kolu kapsamındaki çalışanlarla ilintili olmayan genel konular ve sorun alanları (emeklilik yaşı, fiili hizmet zammı, gelir vergisi basamakları gibi) kapsam dışındadır. Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez.’’dedi

 

Arslan; “Sorunları çözülmüş, iş huzurunu yakalamış çalışanların daha verimli bir performansla daha nitelikli bir gelecek hazırlayacağı şüphesizdir. Sendika olarak, çabamız, gayemiz, bunun gerçekleşmesini sağlamak için çalışmaktır. Bu çalışmamızın, geleceğimizi yetiştiren eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyorum.’’ dedi.

 

Sorun alanları ve çözüm önerilerini görüşmek ve rapor hazırlamak üzere çalışma komisyonları gruplara ayrılarak çalışmalarına devam etti.

 

Hizmet kolu çalışanları Çalışma Komisyonları; Öğretmenler Komisyonu, Eğitim Yöneticileri Komisyonu ve GİHS, THS ve YHS Çalışanları Komisyonu, Kadın Çalışanlar Komisyonu ve Engelli Çalışanlar Komisyonu olarak beş grup olarak oluşturuldu. Çalışma komisyonlarınca hazırlanan sorun tespiti ve çözüm önerilerini içeren komisyon raporları birleştirilerek, genel merkeze iletilmek üzere “Şube Çalıştay Raporu” hazırlandı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum