Reklam

BU TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ!..

 Memur-Sen İl Temsilcisi 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili  Mustafa Arslan basın açıklaması yaptı.

BU TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ!..

 Memur-Sen İl Temsilcisi 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili  Mustafa Arslan basın açıklaması yaptı.

BU TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ!..
17 Ağustos 2019 - 12:10 - Güncelleme: 17 Ağustos 2019 - 16:06

 Memur-Sen İl Temsilcisi 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile ilgili  Mustafa Arslan basın açıklaması yaptı;


Hepinizin yakından takip ettiği ve bildiği gibi  5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı.
 
16 Ağustos’ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu.
 
Kamu İşvereni, görüşmelerin 16 gününde bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu.
 
Kamu İşverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip.
 
Kamu İşvereninin teklifi “teklif gecikti” siteminin ve tepkisinin ötesinde “teklif geçiştirildi”,“masa önemsizleştirildi” ve “alın terimiz değersizleştirildi” tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir.
 
Hükümet  bu teklifin Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiyehedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek,kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir.
 
Daha da önemlisi Hükümet kalkınmayı önemsediğine,adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı,toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir.
 

Memur-Sen Konfederasyonunun ve yetkili sendikalarımızın toplu sözleşme teklifleri teşkilatımız, üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz tarafından duruma uygun,çözüme matuf,içeriği makbul,maliyeti ve mahiyetimakul teklifler olarak kabul gördü.
 
Bu kabule rağmen,Kamu İşvereninin 24 Temmuz’da sanki kendisine hiç teklif sunulmamış,kamu görevlilerinin  mali ve sosyal haklarına,demokratik ve sendikal haklarına,özlük hakları ve çalışma şartlarına dair tekliflerinden bihaber kalmış bir profil çizmesini ne kabul edilir ne de anlaşılır bir tutumdur.
 
Hükümetin masaya sunduğu 2020 ve 2021 yıllarında maaş ve ücretlere yansıtılacak artışlara ilişkin teklifini hatırlayalım; 2020 için % 3,5 + %3 ve 2021 için %3 + % 2,5…
 
Bu oranlar Hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu değil.
 
Bu oranlar, Hükümet tarafından deklare edilen enflasyon tahminleri ve beklentilerine uygun değil.
 
Hükümetin teklifi,faiz oranlarındaki düşmeyi,kurdaki aşağı yönlü hareketi,elektrik, doğalgaz ve diğer bazı temel ürünlerin fiyatlarındaki yukarıya yükselişi doğrulamıyor ve aksine yok sayıyor.
 
5. Dönem Toplu Sözleşme masasına dün itibariyle sunulan Kamu İşvereni teklifi; “kamu görevlilerine büyümeden pay vermeme haksızlığı” sona ermesi gerekirken aksine “kamu görevlilerine bütçeden pay vermeme hastalığı” eklenme çabası olarak da görülebilir.
 
Siyasi irade,toplu pazarlık masasına,kamu görevlilerini refaha kavuşturma değil cefayla buluşturma teklifi sunduğu görmeli,teklifin eksiklerini ve hatalarını da bir an önce gidermelidir.
 
Emek kesimi için toplu pazarlık masasının anlamı evdeki bulguru kaybetme kaygısı olmaksızın Dimyata pirince gitmektir.
 
Kamu İşvereni,hem Dimyata pirince gitmemize engel olmak hem de evdeki bulgurun değerini azaltmak gayretindedir.
 
Buna seyirci olmamız da kayıtsız kalmamız da beklenmesin!
 
5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu İşvereninden gelen ilk teklifin anlamı, 2020 için yıllık toplamda %6.60,2021 için yıllık toplamda %5.57 oranın da zam yapılması,iki yıllık toplamda ise %12,54 oranında maaş ve ücretlere artış yansıtılmasını teklif etmektir.
 
Bu durumda kamu görevlilerine ve onların yetkili temsilcisi konumunda konfederasyona ve sendikalara şu denilmektedir; ”2020’de maaş ve ücretlerinize enflasyon beklentisinden daha düşük oranda zam yapılmasını kabul edin.
 
Şekere, elektriğe, doğalgaza tek seferde %15 zam yapıldı fakat maaş ve ücretlerinize dört seferde %12’nin biraz üzerinde zam yapılmasını normal kabul edin.
 
Yetmez, “gecikme zammı aylık %2,5,yıllık %30 iken maaş zammınızın yıllık %6’lar ve iki yıllık toplamda %12’ler seviyesinde olmasına aldırış etmeyin” deniyor.
 
Merkez Bankasının 2020 ve 2021 için enflasyon hedefi %5,aynı yıllara ait enflasyon tahminleri ise %9,5 ve %5,9 iken  aynı yıllara ait beklenti anketlerinin sonucu ise sırasıyla %13,9 ve %11,5 olarak kayıt altına alınmış.
 
Bu rakamların yanına da son 10 yıllık süreçte enflasyon hedef ve tahminleri ile gerçekleşen enflasyon arasında zaman zaman 2 kata kadar farklılıklar oluştuğu bilgisini de paylaşmak gerekiyor.
 
Bir başka ifadeyle, kamu tarafı bazı harçlara ve ücretlere gelecek yıl yaklaşık %27 oranında zam yapılacaktır.
 
Bütün bu veriler üzerinden şunu söylemek gerekir ki;“Memuru enflasyona ezdirmeyiz” vaadi Hükümet tarafından öncelikle teklif bandında korunması gerekir.
 
Bir başka anlatımla Hükümetin ilk teklifinin 2020 ve 2021 için sırasıyla Merkez Bankasının beklenti anketindeki
 %13,9 ve %9,5 oranları dikkate alınarak şekillendirilmesi ve masaya getirilmesi gerekirdi.
 
Diğer taraftan toplu pazarlık masası sadece maaş ve ücret zamlarıyla sınırlı bir pazarlık masası değil.
 
Masada, haklar, sosyal hak ve yardımlar, özlük hakları ve çalışma şartları da pazarlığın kapsamında değerlendiriliyor.

Hükümetin masaya sunduğu ilk teklifte ek göstergeden,kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına,teklifimizde yer alan taban aylığa seyyanen zamdan,refah payınasözleşmeli personelin kadroya geçmesinden,kılık-kıyafet yasağının kaldırılmasına,gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasından
dayanışma aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesine,yerel yönetim seçimleri sonrası iş güvencesine ve sendikal haklara yönelik saldırılardan,keyfi ve eziyet edici geçici görevlendirmeye,genel toplu sözleşme kapsamındaki bir çok konu başlığıhiçbir şekilde dikkate alınmamış ve bunlarla ilgili teklif içeriğine yer verilmemiştir.
 
Benzer şekilde hizmet kollarındaki yetkili sendikalar tarafından sunulan teklif metinleri üzerindebir değerlendirme yapılarak hizmet kollarına yönelik bir teklif içeriği de oluşturulmamıştır.
 
Bizler, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini küçültüp bitirecek teklif beklerken karşımıza çıkan teklif “vaat ettiği standart düşük, ürettiği skandal büyük” niteliktedir.
 
Biz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk toplu sözleşmesinin, imzaya çağıran bir içerikle yürütülmesini beklerken nizaya ve sahaya çağıran bir teklifle karşılaştık.
 
Bu teklifin tamamlanmaya,ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var.
 
İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak,bu teklifi bir kenara koyup uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman,bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan var olduğuna inanıyoruz. 

Biz, eski Türkiye’nin vehimlerinden beslenen değil Yeni Türkiye’nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz.
 
Türkiye’nin gücüne bizim kadar inanılırsa,Türkiye’nin büyüklüğüne bizim kadar itibar edilirse,
 
Türkiye’nin yeni paradigmal çerçevesi bizim gibi anlaşılırsa;anlaşmamızda, adil paylaşmamızda,birlikte ve huzur içerisinde yaşamamızda çok daha kolay karşılanacaktır.
Biz, örgütlü gücümüzü yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız.Fakat biz örgütlü gücümüzü için değil 
hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleritakdir etmek için kullanmak istiyoruz.
 
Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz.Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ediyoruz.
 
Memur-Sen Afyonkarahisar İl temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye,bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
 
Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinin toplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.
 
Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki niyet ve gayretlerimizde bereket, irade ve çalışmalarımızda örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz.
 
 Mustafa ARSLAN
 Memur-Sen İl Temsilcisi
 EBS Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı
 

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • gercekten
  11 ay önce
  Eylem kararı alın tüm diğer sendikalarla görüşün hak verilmez alınır
 • Engin Yiğit
  11 ay önce
  Sendikalar ve sendikacılardan nefret ediyorum. Hiçbirisinin samimi olduklarına inanmıyorum. Temel amaçları menfaat kazanalım, bir makama hep adamımızı sokalım, bol sözle yaptığımız işten kaytaralım. Ülke maalesef sendika çöplüğüne dönmüş durumda.