Reklam

Afyonkarahisar İl Hıfzısıhha Meclisinden eğitimle ilgili önemli kararlar

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından ilimizin eğitim hayatına yönelik yeni kararlar alındı.

Afyonkarahisar İl Hıfzısıhha Meclisinden eğitimle ilgili önemli kararlar
05 Nisan 2021 - 17:06 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 - 08:32
Afyonkarahisar Valiliği  İl Hıfzısıhha Meclisi tarafından ilimizin eğitim hayatına yönelik yeni kararlar alındı.

İŞTE O KARARLAR:


T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 
Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı 
Karar No:26 Karar Tarihi:01.04.2021 

KARAR 
İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 01.04.2021 tarihinde saat 14.00'da Vali Gökmen ÇİÇEK Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 29.03.2021 tarihinde toplanan 

anlığı kabine toplantısında kontrollü normalleşme sürecine yönelik kararlar alınarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

11 Hıfzıssıhha Kurulunun 30.03.2021 tarihli ve 23 nolu kararında; 

"1. Yeni bir karar alınıncaya kadar ilimiz Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller grubunda değerlendirilmiştir. 

2. Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm ilimiz'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecektir. 

-Yüksek risk grubunda yer alan ilimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır." denilmektedir. 

Alınan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri ve sınav uygulamalarının hangi usullere göre yapılacağı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 21569445 sayılı yazısı ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 21569446 sayılı yazısı ile tüm il valiliklerimize duyurulmuştur. Yeni kararlar çerçevesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren diğer özel Öğretim kurumlarına yönelik ayrıca aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

a) Özel Öğretim kurumlan tarafından yapılması planlanan bursluluk ve öğrenci kabul sinavları İlimizin risk grubu dikkate alınarak kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde yüz yüze yapılmasına, 

b) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimlerinin hafta içi ve hafta sonu yüz yüze yapılmasına, 

c) Çeşitli kurslar, özel öğretim kurslan (sadece 12 nci sınıflar ve mezunlar), sosyal etkinlik merkezleri, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, özel motorly taşı, sürücüleri 

Karar No:26 Karar Tarihi:01.04.2021 kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemiadami yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları ile özel mesleki eğitim merkezleri teorik ve uygulama eğitimleri İlimizin risk grubu dikkate alınarak kısıtlamalann olmadıg gün ve saatlerde yüz yüze yapılmasına; 

c) İlimiz genelinde resmi ve özel ortaokul ile ortaöğretim kurumu öğrencilerine barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda barınma hizmeti faaliyetlerinin izin verilen sınıflarda yüz yüze yapılması uygulamasına devam edilmesine; 

d) İlimiz genelinde resmi ve özel ortaokul ile ortaöğretim kurumu öğrencilerine barınma hizmeti veren yurt ve pansiyonlarda, Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı genelgesi doğrultusunda 01.03.2021 tarihinden itibaren yüzyüze eğitime geçildiğinden, pansiyonda kalan öğrencilerin ve velilerinin haftasonu kısıtlaması olan tarihlerde ikametgah adresleri ve pansiyon güzergahlan dahilinde kalmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarina; 

e) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği hükümlerine göre 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı işletmelerde Meslek Eğitimi gören 12. Sınıf öğrencilerinin ve planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başansi, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının gözlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla görevlendirilen koordinatör ögretmenlerin ikametgah adresleri ve görev yerleri güzergahları dahilinde kalmak şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalanna; 

f) İlimiz genelinde eğitim yapacak tüm kurumların “Eğitim Kurumlarında ! Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Onleme Kılavuzuna" uygun olarak eğitimlerini yapmalarına; 

Karar verilmiştir. 

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi gerekli işlemler başlatılacaktır. 

Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır. 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. 

Bu kararlar İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile teblig edilmesi gerektiğine; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum