İGM 5 ŞUBAT’TA TOPLANACAK

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin 2018 Yılı Şubat Ayı Toplantısı 05 Şubat 2018 tarihinde saat 10.30 İl Genel Meclisi Salonu. Yeni Binasında (Otogar Karşısı) yapılacak.

İGM 5 ŞUBAT’TA TOPLANACAK

Afyonkarahisar İl Genel Meclisinin 2018 Yılı Şubat Ayı Toplantısı 05 Şubat 2018 tarihinde saat 10.30 İl Genel Meclisi Salonu. Yeni Binasında (Otogar Karşısı) yapılacak.

İGM 5 ŞUBAT’TA TOPLANACAK
01 Şubat 2018 - 17:39

Afyonkarahisar  İl Genel Meclisinin 2018 Yılı Şubat Ayı Toplantısı 05 Şubat 2018 tarihinde saat 10.30  İl Genel Meclisi Salonu. Yeni Binasında (Otogar Karşısı) yapılacak.

 

İl Genel Meclisinin 2018 Yılı Şubat Ayı Toplantısına Ait Gündemi;

 

GÜNDEM

 

1. Açılış ve yoklama.

 

2. 2005 model Bekoloder,1982 model Greyder, 1999 model Kamyonun, bölgede ihtiyaç duyulduğu zamanlarda karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere, tüm sorumluluğu Gömü Belediyesine ait olarak tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi

 

3. 2018 Yılı Yatırım programında bulunan, Merkez Spor Tesisleri Atletizm Sahasına Betonarme Tribün Yapımı harcama kalemi adının değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

 

4.Afyonkarahisar Merkez Kanlıca Mahallesinde yapılacak olan anaokulu inşaatı için hayırsever Ahmet K I'.JLKAYA tarafından bağışlanan ödeneğin, şartlı bağış olarak kabul edilmesi görüşülmesi,

 

5. 6360 sayılı kanun kapsamında köye dönüştürülen Belediyelerden İl Özel İdaresine devredilen ve İl Özel İdaresine ait, atıl olarak bekleyen araçların satışlarının yapılması konusunun görüşülmesi.

 

6. 2018 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yatırım programında bulunmayan HİS, YÜS, YAS ile Yağmurlama Sulamalar, Damla sulamalar, İçme suyu ve kanalizasyon inşaatlarının yapılması, İş makinelerinin, araçların ve ekipmanların kullanılması ve İşin Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce yapılması konusunun görüşülmesi,

 

7. 2018 yılında uygulanacak 2918 Sayılı Trafik Kanununun, Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 22, maddesine göre, "Tesis Yeri Ön İnceleme” Masrafının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

8, İl Özel İdaresi kadrolarında münhal bulunan, I adet 2-detece hukuk müşaviri kadrosunun. 1 adet 1. derece ilçe özel idare müdürü kadrosunun kaldırılarak yerine 1 adet 4.derece ilçe özel idare müdürü kadrosunun ihdası konusunun görüşülmesi,

 

9. İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerinin yoğunluğu nedeniyle İnşaat, harita ve makine teknikerlerinin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması konusunun görüşülmesi-

 

10. Afyonkarahisar Merkez İlçesine bağlı Anıtkaya Köyünde yer alan, tapusunda 194 ada, I ve 2 parsel numaraları İle kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Sağlık Tesisi Alanı" amaçlı olarak hazırlanan imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi-

 

11. Dazkırı İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine seçilen Ahmet KARABULUT, İstifa ettiğinden dolayı yerine yeni bir üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

 

12. Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesinin Ali Çetinkaya Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti idaremize ail arsa vasfındaki taşınmaz, Anadolu Lisesi ve Öğrenci Yurdu yapılabilmesi için yeterli büyüklükte

 

olmadığından dolayı, Nazike BAYRAK İsimli vatandaşın ve Sinanpaşa Belediyesinin arsamızın bitişiğindeki taşınmazları okul ve pansiyon yapılması şanıyla bağış yapacağı konusunun görüşülmesi.

 

13. İl Özel İdaresi bütçesinden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alımı yapılan, IVECO marka aracın devir edilmesi konusunun görüşülmesi.

 

14. Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi, Bozhüyük Köyü sınırları İçerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 180 ada, 21 parselinde kayıtlı 871,29 n12 alanlı taşınmazın düğün salonu yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

15. Afyonkarahisar Dinar İlçesine bağlı, Kadılar Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun 1805 parselinde kayıtlı, 28.971,02 m2 alanlı, tarla vasıflı taşınmazın, devir edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

 

16. Afyonkarahisar' da başvuru yapılacak olan I (a) Grup Maden Ocaklarının ruhsatlandırlımsanda ve mevcut I (a) Grubu Maden Ocakları için temdid talebinde bulunulması halinde I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsat sürelerinin temdiden uzatılması konusunun görüşülmesi.

 

17. Afyonkarahisar Merkez Antikaya Köyünden Ahmet YET İsimli vatandaşın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. Maddesine göre yapılan ihalede satın almış olduğu, 313 Ada, 6 (127,39 m2) ve 7 (122,26 m2) parsel numaralı, arsa vasfındaki taşınmazların tapu devrinin yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

 

18.Afyonkarahisar Sandıklı, Şuhut ve Sinanpaşa İlçeleri sınırlarında kurulacak olan Eber Rüzgar Enerji Santrali alanında şalt sahasının düzenlenmesine yönelik olarak hazırlanan İmar planı değişikliği konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi.

 

19, Afyonkarahisar  Sinanpaşa İlçesine bağlı Güney Köyünde yer alan, tapusunda Güney Orta Mahallesi, Şehitler Caddesi Mevkii, 20Ö2C pafta, 164 ada, 15 ve 158 ada, 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazlar üzerinde yol düzenlemesi amaçlı olarak hazırlanan imar planı değişikliği konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi,

 

20, Afyonkarahisar Dinar İlçesine bağlı Dombay Köyünde yer alan. tapusunda Kızılyer Mevkii, 913 parsel numarası ile kayıtlı üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı imar planlarında kullanım çeşitliliğinin değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan imar planı değişikliği konusundaki komisyon raporunun görüşülmesi,

 

21- Erkmen Belediyesi sınırları içerisinde Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait 5 Pafta 218 parselde kayıtlı arsa ile Erkmen Belediyesine ait 4034 parselinde kayıtlı arsanın takas edilmesi yada satın alınma işlemlerinin tamamlanarak, Erkmen Belediyesince Kapalı Spor Salonu yapılması için İI Özel İdaresine 25 yıllığına tahsis edilmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

 

22. 2018 yılına ait Jeotermal su kullanım birim bedelinin, İl Özel İdaresine ödeyeceği miktarın İlgili Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda her bir Termal Turizm Merkezi için ayrı ayrı belirlenmesi konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

 

23. Afyonkarahisar Merkez İlçe Köylerine Hizmet Gölüme Birliğinin 27.11.2017 tarih ve 9 nolu Meclis karan ile O3 AL 001, 03 UL 667, 03 UL 668, 03 UL 669, 03 UL 670 ve 03 YA 009 plakalı araçların Afyonkarahisar İl Özel İdaresine bedelsiz devredilmesi konuşundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

24, İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 2017 yılı asfalt yapım programında bulunup, yapımı gerçekleştirilemeyecek İşlerin, 2017 yılı yatırım programından çıkartılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi,

 

25,Afyonkarahisar Çay İlçesine bağlı Deresinek Köyü sınırları içerisinde bulunan, İl Özel İdaresine ait tapunun 230 Ada (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) parsellerinde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili Çay İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İle yapılan protokolün iptal edilerek, Deresinek Köyü Muhtarlığına bırakılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülmesi.

 

26 İhtisas Komisyonlarından gelecek olan raporların görüşülmesi,

 

27 İl Genel Meclis Üyelerinin Başkanlığa sunacağı önergelerin, ilgili komisyonlara havalesi.

 

28, İl Özel İdaresi Kanununun 12.maddesi gereğince, gelecek ay İl Genel Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesi ve kapanış.

YORUMLAR

  • 0 Yorum