ÖLÇÜ VE AYARLAR MEMURLUĞUNDAN DUYURU!!!
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ AFYONKARAHİSAR İL MÜDÜRLÜĞÜ’ NDEN ÖLÇÜ VE AYARLAR MEMURLUĞUNDAN DUYURU!!!

ÖLÇÜ VE AYARLAR MEMURLUĞUNDAN DUYURU!!!


 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü; tartı aleti yetkili muayene servislerine, 28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar bir beyanname ile başvurarak muayene gününü belirleyen belge almaları gerektiğini duyurdu.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazılı açıklaması şu şekilde; 

Milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslar arası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.

 

Bu itibarla;

10 Yıllık damga süresini doldurmuş, elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga sürelerini doldurmuş, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan tartı aletleri, aks kantarları, adblue sayaçları, akaryakıt sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğüne,

 

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan 2 Yıllık damga süresini doldurmuş ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler,

Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,

Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

5 kg'a kadar   (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri,

bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları            

 

GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARINA,

a) Otomatik tartı aletleri,

b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

 

TARTI ALETİ YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİNE,

28 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar bir beyanname ile başvurarak muayene gününü belirleyen belge almaları gerekmektedir.

Diğer taraftan;

Taksimetrelerin periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında iki yıl olup, bu süre dolmadan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yetkilendirilen Taksimetre Muayene Servislerine, müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

Takograf cihazlarının periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında iki yıl olup, bu süre dolmadan Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yetkilendirilmiş Takograf Muayene Servislerine müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

 

 

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 14,15 ve 16 ncı maddeleri hükümlerince yukarıda belirtilen süre içerisinde yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında işlem yapılacaktır."

        

 


Tarih: 03.01.2018 15:11