150 KİŞİNİN TAPU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Dinar’a bağlı Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinde 10 yıldan beri çözülemeyen tapu sorunu 118 uygulaması ile çözülüyor.

150 KİŞİNİN TAPU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Dinar’a bağlı Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinde 10 yıldan beri çözülemeyen tapu sorunu 118 uygulaması ile çözülüyor.

150 KİŞİNİN TAPU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
10 Ağustos 2018 - 11:11

Mahalle muhtarı Niyazi Yılmaz mahalleyi temsilen 30 kişi ile birlikte tapu ve diğer sorunların çözümü için Belediye Başkanlığında düzenlenen bir toplantıya katıldı.

 

Belediye Başkanı Saffet Acar’ın da katıldığı geniş çaplı toplantıda Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinin bütün sorunları görüşüldü.

 

150 kişinin anlaşmazlığı yüzünden bir türlü uygulanamayan 18. madde uygulaması nihayet projelendirilerek çözüme kavuşacak.

 

Mahalle Muhtarı Niyazi Yılmaz mahallede bulunan tapu, yol ve diğer bütün sorunları toplantı da Belediye Başkanına ve yetkililere aktardı. Yapılması gereken işlerin olduğunu da belirten Yılmaz, “Gazi Mehmet Çavuş Mahallemize daha da ayrı bir özen gösterilmesi gerekiyor. Gerekli hizmetleri belediye ile birlikte mahallemize yapalım” dedi.

 

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise toplantıda yaptığı konuşmasında, vatandaşların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yüzünden 18. madde uygulamasının yapılarak tapuların bir türlü verilemediğini, ancak belediyenin mahallede yaptığı çalışmalar ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler sayesinde anlaşmazlıkların giderilerek tapuların kısa sürede verileceğini söyledi.

 

Gazi Mehmet Çavuş Mahalle sakinleri Muhtar Niyazi Yılmaz’a ve Belediye Başkanı Saffet Acar’a tapularına kavuşacakları için teşekkür etti.

 

18 uygulaması ne demektir

 

Halk arasında kısaca 18 uygulaması olarak söylenegelen 3194 S. İmar Kanunun 18. Maddesini ifade eden ve buna dayanan bu uygulama, imar alanları içindeki yerler için belediye tarafından veya belediye mücavir alanları dışındakiler için valilikler tarafından uygulanan, hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın imar planına uygun parsellere ayırmaya (ifraz) veya birleştirmeye (tevhid) yönelik işlem yapma yetkisidir.

 

Esasen 18. Maddenin amacı imara elverişli konut alanı elde etmek gibi bir kamusal amaç olsa da bu madde uygulaması, gerçekte nadiren bu amaca yönelik kullanılıp, birçok sorunlara sebebiyet vermektedir.

 

Tabi bu yerlerde imar planının olmaması ya da 18 uygulaması nedeniyle veya planların askıda olması gibi nedenlerle özel parselasyon planları ve satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz. Ancak 18 uygulamasını yapan idare, yapılan düzenleme sonucunda bir değer artışı olduğu düşüncesi ile meydana gelen artıştan hak sahiplerinin muvafakatini aramaksızın “düzenleme ortaklık payı” adı altında yerleri alabilir ve bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.

 

Neyseki bu hususta %40’lık bir merhamet gösterilmiş olsa da milli sporlarımızdan biri olan ”istismar” konusunda oldukça açık bir uygulamadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum